Червен кръст
МЕД. СЕСТРА ХИНКОВА С 47 ГОД. ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ В БОЛНИЦА И ПОЛИКЛИНИКА ПОСТАВЯ ИНЖЕКЦИИ И СИСТЕМИ ПО ДОМОВЕТЕ

Червена капка 1
ИНЖЕКЦИИ
Поставяне на подкожна инжекция
Поставяне на подкожни инжекции
Поставяне на венозна инжекция
Поставяне на венозни инжекции Поставяне на мускулни инжекции
Червена капка 2
СИСТЕМИ
Поставяне на система
Поставяне на системи +359 886 768344
Телефон
)) гр. София Powered by COBATA (X)HTML Constructor 1.0